Sivas Bilgi Bankası / Yerleşimler GERİ    Sivas/Divriği/Gökçeharman Köyü/ Genel Bilgiler

Bilgi güncellemeleriniz içindoldurunuz©

 |*GÖKÇEHARMAN /  GENEL BİLGİLER

  |*Kısaca |*Tarih |*Ticaret Ekonomi|*Keklikpınarı |*Ömeran |*Bucak |
  |*Turizm |*Ulaşım |*Konaklama /Hizmetler /Tesisler|*...... |
  |*Mimari |*Kültür/Sanat/Etkinlikler |*Folklor/Söylence,Oyunlar,Giysiler|
  |*Gelenek/inanış |*El Sanatları |*Yemek Kültürü|*Edebiyat/Kitap|*......|
  |*Müzik:Yerel Sesler |*Anılar |*Şiirler|*Resimler|*......|*......|
  |*İz bırakanlar|*Günümüzden |*Nüfus |*...... |*......|
  |*...... |*...... |*......|*...... |*...... |*......|

  |*Köy Adı: GÖKÇEHARMAN  /.... KÖYÜ Hakkında:Fotoğraflar:

  |*Kısaca DİVRİĞİ GÖKÇEHARMAN Köyü /GÖKÇEHARMAN Köyü /.... Köyü

|*Köyünüzle ilgili video, fotoğraf ve benzeri dokümanları; kaynakça ve diğer bilgilerle birlikte sivastr@sivastr.net adresine gönderebilirsiniz...

Gökçeharman Köyü; Ömeran ve Keklikpınar'dan oluşan, geniş yayla ve meraya sahip bir köydür. Her iki yerleşim birimi de, eskiden yoğun bir nüfusu barındırmasına rağmen, Divriği köylerinin göçlere yenik düşen makus talihinden nasibini fazlasıyla almış olup, Divriği'ye 44 km uzaklıktadırlar.
        1970 Yılı nüfus sayımına göre 256 kişi olan köy nüfusu giderek azalmış, 1975 yılında 215'e, 1980 yılında 136'ya, 1985 yılında 103'e, 1990 yılında 62'ye ve 1997 yılında da 21'e kadar düşmüştür.
*
Nüfus sayımı sonuçları
Köyümüzde okuma yazma oranı yüksek olup; doktor, öğretmen ve mühendislerimiz bulunmaktadır.
        Gökçeharman Köyü; Yalnızsöğüt, İnallı, Güvenkaya, Meliköy, Kürtbeyaz, Dışbıdak ve Güneş Köyleri ile sınır komşusudur. Köy sınırları içinde, eski bir kervan yolu bulunmaktadır. Bu yol, 19501i yıllara kadar faaldi ve yolda Kırkgöz Tuzlası'ndan, katırlar ve eşşeklerle Malatya tarafına sürekli tuz taşınırdı.
Gökçe harman Köyü; Yalnız söğüt, İnallı, Güven kaya, Melih köy, Kürt beyaz, Dişbudak ve Güneş Köyleri ile sınır komşusudur. Köy sınırları içinde, eski bir kervan yolu bulunmaktadır. Bu yol, 19501i yıllara kadar faaldi ve yolda Kırk göz Tuzlası'ndan, katırlar ve eşeklerle Malatya tarafına sürekli tuz taşınırdı. Kekli pınar'daki mağara, ören yerleri ve harabelerden, daha önce de buralarda yaşam olduğu anlaşılmaktadır. Bu ören yerlerinin arkeolojik yönden incelenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir Gerek ömeran gerekse de keklikpınar ,coğrafi şartlar bakından özelikle yayla hayvancılığına elverişli olduğundan dedelerimiz gerek baskılardan kaçmak gerekse   yerlerin saklanmaya elverişli olmasından dolayı  buralara göç etikleri  tahmin edilmektedir. 1953yıllarında sizin köyde dahil olmak üzetre bir kaç köy önce YELLÜCE nahiyesine bağlıiken (kangalda iken) daha sonra Dumluca nahiyesine dolayısıyla Divriği ilçesine bağlanmıştır. Bu yüzden kayıtlar hem kangal üzerinden hem de divriği üzerinden çıkmaktadır
  Yeliciye bağlı köyler şunlardır:  Afşarcık (Gomana), Aşudutekke, Bulak,  Cibolar, Egricek , Elkandu , Höbek, Kabakçevliği , Kara Mehmetli, Koçköprü, Kuluncak, Kürtbeyaz, Ömeranlı Mezrası, Keklikpınar Pınargözü, Yalnız söğüt köylerdir 
Köyümüzün Komşuları: Gökçeharman ve mezrası keklikpınar köyünün , Doğusunda Höbek  dagı ve  (yanlızzsöğüt Güneyinde  inallı  köyü yanlızsögütün mezrası)cartıl köyü,BatısındaTekke-güven kaya,,takiben çaltı çayı halk değimiyle Kürtler çayı olarakta söylenir .kuzey doğumuzda güneş istasyonu, kürtbeyez-sogucak köyü  mevcuttur.                    
*Köyümüzde Görev Yapan Muhtarlar:                    
 
*Keklikpınar Köyü'nde bulunulan soylar ve lakaplar:.......  
Köyümüzün Coğrafi Yapısı
   Kırsal ve dağlık bir görünüm oluşturmaktadır. Köyün önü kavak, acı kavak, selvi ve söğüt  iyide (hurma)  orman  karamuk  kuşburnu gibi  ağaçlarla   örtülüdür ve köyümüz çayır çimenlik bir alanda bulunmaktadır. Eski evleri tek  katlı  toprak evlerdir. Köyümüzün  (ömeranda) ulu bir ardıç ağacı vardır. Asırlık olan bu ardıç ağacı da köyümüze ayrı bir güzellik vermektedir. Köyümüzün üst düzlüktür  alt bölümlerinde kalan ve mera olarak kullanılan yerler, tarım yapmaya elverişli değildir. Yüksek tepelerde oluşan bu yerlerde yer yer düz meraya rastlanmaktadır. Köyümüzün yüz ölçümü ...metre karedir. Çevresinde yüksek dağlar yoktur. Ancak yakınındaki  köyümüzden çok güzel bir şekilde görünmektedir ve manzarası muhteşemdir. Kevenli, agpunar yaylası,  gibi yüksekliklerin eteğindeki dere yataklarında, çayırlık, çimenlik ve akarsular vardır. Nisan, Mayıs aylarında Nergiz, Sümbül, Çiğdem ve benzeri birçok çiçek buraları süsler ve köyümüze ayrı bir güzellik verir. 
     Köyümüzün zengin  bitki örtüsü  Çam, ardıç, meşe, dişbudak, ılgın, kavak, söğüt, alıç, sürsülük,kuşburnu, karamuk, dağın, böğürtlen, can eriği, kayısı, ahlat ve iğde gibi ağaçların yanı sıra; ışkın, madımak, kuzu kulağı, yemlik, çiğdem, nevruz, kazan karası, evlik, ısırgan otu, anık, karpuz, kekik, dağ sarımsağı, solucan otu, hava yaprağı, mantar, kenger, teke sakalı, elmacık, kemlik, kaşır ve pürçekli gibi yenilebilen bitkiler de bulunmaktadır. Bunlardan başka; menekşe, papatya, nergis, sümbül, kardelen, lale, gelincik  pelit ve adı daha bilinmeyen yüzlerce çeşit çiçek, bitki bilimcilerin ve floracıların keşfini beklemektedir.
        Yabani hayvanlara gelince; Yaban Hayvanlarını  ayı, kurt tilki, tavşan, domuz, geyik (dağ keçisi), kösnü, porsuk, sansar, kirpi, yılan, kaplumbağa, kertenkele ve kurbağayı sayabiliriz. Keklik, bıldırcın, sığırcık, kara tavuk, serçe, karga, kartal akbaba, atmaca, balaban, baykuş, güvercin, ağaç kakan gibi kuşların yanı sıra, börtü böceği  saymakla bitmez.
 *Gelenekler - İnanışlar - Atasözleri deyimler.. *Folklor- Oyunlar.. 
 *Köyümüzün özgün yemekleri;  
Yer Adları::Kürt cayı , Küçük , Cam tepe,  Küçük Kaş, Keklikpınar, Asma Köprüsü,  Kıllık,Kale yamacı,Haraba,Çağıl tepe,Köy Önü,Tahte mende,Toklu Tepe,Kale,küçük kilse kolu,Büyük kilise kolu,Eşsek Kayası,Köy Karşısı,Kara çukur,Mezarlık,Kaş Önü,Kuyu.Kabirlik,Umuş yurdu,Boz düzey,Değnekli, Hitler döneminde su sarancı olarak 18 y y,ziyaret  yeri olarak kullanılmıştır,Gole Zar,Sarı göl, Korte kare,Sırtı gencoyan,Sırtı kıl ot,Küçük kırık,Korte sındıf, kırmızı cadde,ali cam bek,korte sındıf,tahte ambar,gani güley,kayış kıran,yoncalık,gome,cakonun tarlası,cayre kerymiş,Nohole bere,dore seve,korte, Govre bal,koşpi,kortikler,kör göze,cayre asaf,
Akarsular: Köyümüzün  alt kısmında  Kürtler çayı olar akta söylenen ve Çaltı çayı takiben  köyümüze 20 km uzaklıktadır. Caltı cayı  bu su aktığı boyunca kemalye ilcesi topraklarında karasuyla karişarak  Keban  barajına dökülür.                                                                                                    
K
öyümüzde kulanılan ölçüler:  batman , kile, teneke , ölçek,  urupla,  timine ,  yarım ölçek     
   
*Derneğimiz:
        Merkezi Anakara'da Gökçeharman-Keklikpınarı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği 1994 yılında kurulmuş olup, derneğin Divriği'de şubesi bulunmaktadır. Derneğimiz her yıl geleneksel Döner Günü düzenlemektedir. 1998'de Bolu-Gölcük'de bir piknik düzenleyerek, İstanbul ve Ankara'daki köylüleri buluşturdu. Ayrıca derneğimiz her yıl Ankara ve çevresinde piknik ve geziler düzenlemektedir. Derneğin köye dönük çalışmaları ise; Sivas Köy Hizmetleri Teşkilatı'nın ve Divriği eski Kaymakamı Bilal Çelik'in de katkılarıyla köyün yollarının bakımının yaptırılmış olması ve köyün kadastro çalışmalarının tamamlanmış olmasıdır.
        Köy ve köy yaşamı ile ilgili olarak yazılacak çok şey bulunmaktadır. Bir sayfaya sığdıracak kadar da olsa, köyümüzü anlatmamıza fırsat vererek sayfalarının bize açan www.sivastr.net   yöneticilerine sonsuz teşekkür eder, bütün Gökceharman'lılara bu vesileyle selam ve sevgilerimi gönderirim.,

-----------------------------------------
Kaynak - Bilgi: Mehmet ZAMAN Gökçeharman-Keklikpmarı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği
Mesaj Tarihi:
Pazar, Şubat 15, 2009
-----------------------------------------
Kaynak - Bilgi:

  |* GENEL BİLGİLER:::|

S
-----------------------------------------

Kaynak - Bilgi:

Kaynak - Bilgi : Tanıtım yazıları yazarın kişisel görüşlerini yansıtır. Bilimsel veriler kaynak gösterilerek yayınlanan yazılardır...

©

Sivas Bilgi Bankası