Sivas Bilgi Bankası / Yerleşimler GERİ    Sivas/Divriği/Gökçeharman Köyü/ Genel Bilgiler

Bilgi güncellemeleriniz içindoldurunuz©

 |*GÖKÇEHARMAN /  GENEL BİLGİLER

  |*Kısaca |*Tarih |*Ticaret Ekonomi|*Keklikpınarı |*Ömeran |*Bucak |
  |*Turizm |*Ulaşım |*Konaklama /Hizmetler /Tesisler|*...... |
  |*Mimari |*Kültür/Sanat/Etkinlikler |*Folklor/Söylence,Oyunlar,Giysiler|
  |*Gelenek/inanış |*El Sanatları |*Yemek Kültürü|*Edebiyat/Kitap|*......|
  |*Müzik:Yerel Sesler |*Anılar |*Şiirler|*Resimler|*......|*......|
  |*İz bırakanlar|*Günümüzden |*Nüfus |*...... |*......|
  |*...... |*...... |*......|*...... |*...... |*......|

  |*Köy Adı: GÖKÇEHARMAN  /.... KÖYÜ Hakkında:Fotoğraflar:

  |*Kısaca DİVRİĞİ GÖKÇEHARMAN Köyü /GELENEKLER İNANIŞLAR :::::::

|*Köyünüzle ilgili video, fotoğraf ve benzeri dokümanları; kaynakça ve diğer bilgilerle birlikte sivastr@sivastr.net adresine gönderebilirsiniz...

Köyümüzde halk  hekimliği : köyümüzde bir kac yıl öncesi kadar  sınıkcı denilen şahıslar kırık -cıkık  türünde şeyleri tedavi etmekteydiler  Bunlardan- İsmail özgür,Munzur  Aydogan          
                                                                 
KÖYÜMÜZDE ADAK YERLERİ:  Deynekli baba deynekli havuzu)10-15 Merdiven de ibarettir.İçinde havuzu vardır tek kişi Girebilecek genişliktedir .orada adak kesilir süyuda şifalı olduğu söylenmektedir, örneğin o sudan hamile kadınlara içilirdi sütleri olsun diye sadece bir tek ağav vardır.1900 dan son köyler boşalınca  bilinmeyen kişilerce  hazine aramak maksadıyla bazı yerleri yıkılmıştır.Dorey.Kürtçe Ağaç  demektir.Dorey (Ardıç Baba)Bu Ardıççın Cuma günleri  kendiliğinden alev  Çıktığı  söylenmektedir.Ayrıca kırmızı caddede Avşar )güvenkaya köyüne giden yolun üzerinde bir ağaç vardı(Çaputlu ziyaret )denirdi oradan gecen ler oraya dilek diler düve derlerdi ucunda çaput bağlarlardı.
   Köyde halk  İnanışları
  Ömer an'da, ulu bir ardıç ağacı kutsal sayılmakta ve her Cuma günü o ağacın dibinde ışık yandığına inanılmaktadır. Ayrıca, Büyük Kilise Kolu ve Küçük Kilise Kolu olarak geçen yerlerin de Ayrıca capurlu ziyaret  ziyaret olarak bilinen   eski yerleşim yerleri olduğu bilinmekte olup, halen kalıntıları mevcuttur.

EVLENME İLE İLGİLİ ADETLER:İnsan hayatında  en önemli hadislerden biriside Evlenmedir eş semcedir.evlenme esnasında bir takım adetler ve gelenekler  bazı değişikliklerle günümüze kadar gelmiştir.yöremizde Kızlar için evlenme cagı en aşağı 25 yaş idi Gelinlik kız,bir evi kimseye minnet etmeden döndürecek durumda olmalı erkekler ise askerlik görevini yerine getirdikten sonra evlilik düşünülmeye başlarlardı.                                                                                      

A)YAKIN AKRABA EVLİLİĞİ: Yöremizde akraba evliliği günümüzde azalmasına rağmen azda olsa rastlanmaktadır.daha çok miras dağılmaması için akraba evliligi yapılmaktadır.                                                                                                                

B)KIZ İSTEME:Aranan  kız bulunduğundan oğlanın anne ,baba veya yakın akrabası kızın evine görücü olarak giderler.burada  kızda bazı vasıflar aranır.güzellik ,asillik,namusluluk ailenin  hal ve gecmişininin  temizliği,kızın ev işleri bilmesi tutumluluğu ailenin yapısını ayak uydurup uydurmadığı dahi dikkat edilir.Aynı şekilde kız tarafıda oğlan tarafından bazı vasıflar ararlar işi olup olmadığı  kumarı olup olmadığı evcim an mı namuslumu ve İffetlimi askerlik  görevini yapıp yapmadı gına  bakılır her ikji taraf uygun düşerse kız Allahın emri peygamberin kavli il olgumuza .ye kızımız .ya dünür geldik)isteklerini bildiler ler .kız evine belli bir süre düşünme zamanı verilir eğer kız tarafı  bu teklife razı olursa oğlan evine bir gün verilir bu günde gelen aile efradı kızın verildiği  bildirdikten  sonra getirilen tatlı veya şerbet türünde şeyler yenilir buna ağız tatlısı denir Daha sonra ki bir günde çevreden tanıdıklar davet edilir ve ikinçi büyük tören tertiplenir bundan amac aileler birbirini tanımasıdır.

C)NİŞAN:Nişan töreni düğünden önce  yapılıp çiftlerin  evlenmek için hazırlıklara  başladıkları dönemdir. Nişan ile düğün arasındaki zamanda ciftlerin birbirlerini daha iyi tanımaları amaçlanmaktadır.Nişan töreni aile çevresinin belirlediği bir günde  yapılır Nişan günü belirlendikten sonra nişana çagrılacak kişiler davet edilir Nişan daha  çok   kız evinin  tertiplediği bir tören niteliğindedir Tören kız evinde yapılır.Oğlan evi kız evi davetlilerine kolanya  lokum kahve pasta ikram edilir eğer köyde bu malzemeler yoksa bire elmayla davet edrerler koyunlar kesilir yemek ıkramı şerbet ikramı yapılır.

D)KINA GECESİ:

-----------------------------------------

Kaynak - Bilgi: Mehmet Zaman
-----------------------------------------

Kaynak - Bilgi:

DUALAR,BEDDUALAR VE YEMİNLER: 
 Dualar:    Ah vah demeyesin, Ahrette peygambere komşu olasın Avuçladığın altın ola.Ayağın taşa  değmeye.
Başın dişin ağrımaya. Berhudar  olasın. Darda bunda kalmayasın. Darısı başına  Döllü düşlü  olasın.  Elin yüzün dert görmeye.  Evlat acısı görmeyesin  .Göğsün ak tüylü ola.
Hızır yoldaşın ola.   Keven gibi köklü keklik gibi döllü olasın. Yok  keseye  el sokmayasın.   Yokluk yüzü görmeyesin.  

Beddualar:     Adın karalana.  Ağzından kara kanlar boşala. Ağzının buğu kesile. Allahtan bulasın benden bilesin. Başına siven** ine. Benden sonra gün görmeyesin.
Bir yanın yılan bir yanın çıyar ola. Boyun devrile. Çengele gelesin. Ciğerin ağzından gele. Dalın kolun kırıla. Damızlığın kesile. Dermansız dertlere düşesin. Ekmek at ola ,
Sende it olasın. Elin ekmekli başın tokmaklı ola. Etine kurtlar düşe. Emdiğin sütler ağzından burnundan gele. Ettiğini çekesin. Ettim buldum diyesin. Gözlerin keşe döne.
Gözlerin kör ola elinden tutan bulunmaya. Gözünün yaşı kurumaya. Gözün yaşın sel ola. Hergiz* benden sonra gün görmeyesin. Hotik yiyesin. iki yakan bir araya gelmeye.
İt ölümüne gidesin.Karalı haberlerin gele. Karnında gör kucağında göremeyesin. Kökün geçe. Kucağında sidik damlamaya. Mezar mezar gezesin. Mum gibi sönesin.
Muradın gözünden kala. Yağlı urganlarda can veresin. Ocağın söne kapına kara kilit asıla. Oğlundan , uşağından çekesin. Olmaz dertlere düşesin. Ölmeyesin sürünesin.
Ölün kalka. Yağlı kurşunlara gelesin. Yediğin zıkkım içtiğin ağu ola. Yediklerin kan irin olup ağzından burnundan gele. Zalimlerin elinde kalasın. Kör kurşuna gelesin.

Yeminler :
Anam babam öleki. Ekmek gözüme dursun. Gözüm kör olsun ki. Karalı bayramım ola ki. Kuran gözüme dursun. Kuran hakkı için. Nimet gözüme dursun ki.
Peygamberin şefaatinden mahrum olam ki. Sabaha çıkmayayım. Son günüm ola ki. Tuttuğum kıldığın senin olsun ki. Vallahi billahi. Yiğit arkam yere gele ki.

ATA SÖZLERİ:  Akla gelen başa gelir  Bana dokunmayan yılan bin yaşasın Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir Doğruyu  söyleyen dokuz köyden kovarlar
Evladındı var derdin var   Gavura kızıp oruç bozmak  Hatasız  kul olmaz  İyilik iki başta olur  Keskin sirke küpene  zarar verir  Mart kapıdan bastırır kazma kürek yaktırır
Ölüm var dirim var Rüzgara tüküren kendi yüzüne tükürür  Sabır acıdır meyvesi tatlıdır  Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış Varını veren utanmamış 
Zenginin malı züğürdün çenesini yorar 

KELİMELER:  

Alaca:Bahçe kapısı/ Biçala :Biraz az benzeyen belli belirsiz görünen/ Cıbıl:Fakir yoksul / Çebiş:iki yaşındaki keçi / Dekmik:Tekme / Essahtanmı:Gerecekten mi /
Fiske:Koni biçiminde camsız aydınlatma aracı / Gurk:Civciv çıkaracak tavuk /  Goşov:Komposto /Haral:Büyük çuval /İşmar:elle veya gözle işaret etmek
Kahan:Bostanda yetişen bitkilerin ilk çapalanması/ Laglanmak:Dalga geçmek alay etmek / Nacar:Yoksul çaresiz akılsız/Örtme:Toprak evin balkonu
pine:yırtılmış elde örme  yün çorap/ Soyğa :Miras/ Şekil :Bostanda fasulye yaprağı  / Tataba:Hizmetci / Yarmah:Hırsızlık çalmak/ Ayarsız:Kendini bilmez
Bed:Çirkin/ Cıdırlı:Huysuz  sorunlu sorun çıkaran /  Corlu:Hastalıklı/ Düğe: 2 Yaşında inek / Evcimen:Evine  düşkün tutumlu kişi / Gece:Karşı taraf 
Horan:Ekeneği biçilmiş tarla/ Kınap:İnçe dayanıklı ip  / Nahır:Mal büyükbaş hayvan / Ogalak:Keci yavrusunun büyüğü / Ökünmek:Birinin taklitlini yapma 
Şelek:Sırtta taşınan odun ot demeti/ Tıska:Arpacık soğan/ Yarpuz:Su kenerında yetişen kokulu bir bitki/ Yeğnik:Hafif   Zengebup:Çok acı  
Samı nedir:öküzlerin  arabanın boyunduruğuna  tutturulduğu parmak kalınlığında meşeden yapılan çağ.
Mazı:Öküz arabası tekerlerinin takılı olduğu şey
Cızı.Öküz araba tekerlerinin izi.
Gamıldı:düvenin boyunduruğa bağlandığı şey.
Kesmik:samanın büyük ve sert kısmı.
Cılga:inçe  yol,
Elcek:yarma öğütülen taşı çevirmeye  yarayan  tutacak.
Keyveni başı:Evin yemek işlerine bakan en yetkili kadını.
  |* GENEL BİLGİLER:::|

S
-----------------------------------------

Kaynak - Bilgi:

Kaynak - Bilgi : Tanıtım yazıları yazarın kişisel görüşlerini yansıtır. Bilimsel veriler kaynak gösterilerek yayınlanan yazılardır...

©

Sivas Bilgi Bankası