Sivas Bilgi Bankası / Yerleşimler GERİ    Sivas/Divriği/Gökçeharman Köyü/ Genel Bilgiler

Bilgi güncellemeleriniz içindoldurunuz©

 |*GÖKÇEHARMAN /  GENEL BİLGİLER

  |*Kısaca |*Tarih |*Ticaret Ekonomi|*Keklikpınarı |*Ömeran |*Bucak |
  |*Turizm |*Ulaşım |*Konaklama /Hizmetler /Tesisler|*...... |
  |*Mimari |*Kültür/Sanat/Etkinlikler |*Folklor/Söylence,Oyunlar,Giysiler|
  |*Gelenek/inanış |*El Sanatları |*Yemek Kültürü|*Edebiyat/Kitap|*......|
  |*Müzik:Yerel Sesler |*Anılar |*Şiirler|*Resimler|*......|*......|
  |*İz bırakanlar|*Günümüzden |*Nüfus |*...... |*......|
  |*...... |*...... |*......|*...... |*...... |*......|

  |*Köy Adı: GÖKÇEHARMAN  /.... KÖYÜ Hakkında:Fotoğraflar:

  |*Kısaca DİVRİĞİ GÖKÇEHARMAN Köyü /TARİH::::::

|*Köyünüzle ilgili video, fotoğraf ve benzeri dokümanları; kaynakça ve diğer bilgilerle birlikte sivastr@sivastr.net adresine gönderebilirsiniz...

Gökçeharman Köyü; Ömeranlı ve Mezrası  Keklik pınar' köyü ile tek bir idare  birimi oluşturmaktadır aynı muhtarlıkla idare edilmektedir . köyümüz, geniş yayla ve meraya sahip bir köydür her iki yerleşim   birimi de, eskiden yoğun bir nüfusu barındırmasına rağmen, Divriği köylerinin göçlere yenik düşen makus talihinden nasibini fazlasıyla almış olup, Divriği'ye 44 km uzaklıktadırlar. Köyümüz; daha önceleri de yerleşim yeri olup, bu yerleşim yeriyle ilgili hala ev ve arazi yerleri bulunmaktadır.
Köyün üst kısmında ki Kaş üstü Mevkii'nde bir köy olduğu söylenmekte ve söz konusu mevkide kırık cam ile kırık testi parçaları bulunmaktadır. Öte yandan; bu eski köyün, bir Ermeni köyü olduğu düşünülmektedir  ve isminin  riayetlere göre köyümüzün  eski adı (ömeranlı- taylu: tadili ) keklikpınar- Kuz köy)daha sonra Gökçeharman ismini almıştır.
       Köyümüz; daha önceleri de yerleşim yeri olup, bu yerleşim yeriyle ilgili hala ev ve arazi yerleri bulunmaktadır. Köyün üst kısmında ki Kaşüstü Mevkii'nde bir köy olduğu söylenmekte ve söz konusu mevkide kırık cam ile kırık testi parçaları bulunmaktadır. Öte yandan; bu eski köyün, bir Ermeni köyü olduğu düşünülmektedir.
        Gerek Ömeran gerekse de Keklikpınar, coğrafik şartlar bakımından özellikle yayla hayvancılığına elverişli olduğundan, dedelerimizin hayvancılık yapmak için buralara göç ettikleri tahmin edilmektedir.  Keklipınar'daki mağara, ören yerleri ve harabelerden, daha önce de buralarda yaşam olduğu anlaşılmaktadır. Bu ören yerlerinin arkeolojik yönden incelenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
  Ömeran'da, ulu bir ardıç ağacı kutsal sayılmakta ve her Cuma günü o ağacın dibinde ışık yandığına inanılmaktadır. Ayrıca, Büyük Kilise Kolu ve Küçük Kilise Kolu olarak geçen yerlerin de eski yerleşim yerleri olduğu bilinmekte olup, halen kalıntıları mevcuttur.

-----------------------------------------
Kaynak - Bilgi: Mehmet ZAMAN Mesaj Tarihi:Pazar, Şubat 15, 2009
-----------------------------------------

Kaynak - Bilgi:

  |* GENEL BİLGİLER:::|

S
-----------------------------------------

Kaynak - Bilgi:

Kaynak - Bilgi : Tanıtım yazıları yazarın kişisel görüşlerini yansıtır. Bilimsel veriler kaynak gösterilerek yayınlanan yazılardır...

©

Sivas Bilgi Bankası