Sivas Bilgi Bankası / Yerleşimler GERİ    Sivas/İl Merkezi/Hamza Yerlikaya Köyü / Genel Bilgiler

Aileler-İsimler: listeye kayıt ve bilgi güncellemek içindoldurunuz...©

    |*SİVAS İl Merkezi Aileler Soyağaçları|* DEMİRYAZI Kim Kimdir?|* İz bırakanlar  

|*DEMİRYAZI AİLELER SOYAĞAÇLARI|*Kayıt |* Gönderileriniz, kaynak kontrolü yapılarak sayfaya eklenmektedir...

*.......

* BİYOGRAFİLER|*.......  *.......
|*..... Köyü / Mahallesi
|
*..... Ailesi *..... Ailesi

|*Mahalleler/Mezralar :|*.....

|*.....*.....
*..........
*........ Ailesi
*........ Ailesi
*........ Ailesi
*..........
*..........
*..........
*..........
*..........

S

-----------------------------------------

Kaynak - Bilgi:

* Akkaya Ailesi
* İmamgil
* Karabıyık Ailesi

* Mutluay Ailesi
* Sarıoğulları/Müdürler
* Tenziloğulları

* Türker Ailesi
*
Türkmen Ailesi
* Topçular

* Yerlikaya Ailesi

*........ Ailesi
*
..........
*....... Ailesi
*
..........
*
..........
*
..........
*
..........
*
..........

S

*
Aile ve soyağacı verilerinizi sizde güncelleyebilir eklemeler yapabilirsiniz...
*Kendinizi tanıtacak video, fotoğraf ve benzeri dokümanları; kaynakca ve diğer bilgilerle sivastr@sivastr.net adresine gönderebilirsiniz...
* sayfada sadece ilgili
Köy ve bağlı mahalle-mezra da kayıtlı kimliklerle ilgili veriler bulundurulmaktadır...
* Doğru tasnif için İlçe-Belde- Köy - Mezra adı ve aile-soy bilgilerini belirtiniz....

------------------------------------------------
NOT: Mesajlarınıza yanıt vermek ve iletişimin sürekliliği açısından ulaşılabilir e-posta adresinizin aktif olmasına dikkat ediniz. Doldurduğunuz form'daki iletişim bilgilerinizin yayınlanmasını istemediğiniz satırlarının yanına (*) işareti korsanız bu veriler sitede yayınlanmaz. Diğer veriler açık Mesaj olarak ilgili sayfalarda bulundurulur. Bilgi Güncelleme için form'u tekrar doldurunuz...
------------------------------------------------
Mesajlar:Kaynak - Bilgi:
* ........

  |* ......*.............   Bu köyün ilk yerleşimi Beştepe köyünden Tenziloğlu Kara Mustafa Eski Gulam'dan Topçular'dan bir aile yine Eski Gulam'dan Sağıoğullarından (müdürler)bir aile ve Kars'tan gezici imam olarak gelen karslı bir imam ın ailesi karslı imamgil den oluşmakta idi. 
Kaynak : Anlatan: Rahmetli Yanık Mustafa / Tenziloğulların/ Bilgi: Mehmet Şeker

  |* ........

  |*.......: Kim Kimdir  ve aile soy tanıtım bilgileri içindoldurunuz..

|*....     ......          
  |*.......|*... 

|*....... 
S*
-----------------------------------------

Kaynak - Bilgi:

|*......

Kayıt ve bilgi güncellemeleriniz için FORM doldurunuz..©

©

Sivas Bilgi Bankası