Sivas Bilgi Bankası / Yerleşimler ok.gif (105 bytes)GERİ    Divriği İlçesi Gökçeharman Köyü/Genel Bilgiler

Aile ve Soy isimleri listesine kayıt ve bilgi güncellemek içindoldurunuz...©

  |*AİLELER SOYAĞAÇLARI|*SİVAS MERKEZ|*DİVRİĞİ MERKEZ|*

|*GÖKÇEHARMAN/Aileler Soyağaçları/Kayıt...   *Gönderiniz kaynak kontrolü yapılarak birgün sonra ilgili sayfada güncellenmektedir... Katılımınız için teşekkür ederiz.

* Aydınlar
* Ayvazlar
* Dedeler
* Kürmeşler
* ........
* ........
* Aydoğan Ailesi
* Çakmak Ailesi
* Erdoğan Ailesi
* Zaman Ailesi
* Sönmez Ailesi
* Akdemir Ailesi
* Pekdemir Ailesi
* ........
* Aydın Ailesi
* Sönmez Ailesi
* Karakaya Ailesi
* Akdemir Ailesi
* Aslan Ailesi
* Şimşek Ailesi
* Semiz Aİlesi
* Türkmen Ailesi
* Şeker Ailesi
* Soman Ailesi
* Özgür Ailesi
* Eleman Ailesi
* Çakır Ailesi
ulasmak.gif (70136 bytes)
*
Aile ve Soyağacı verilerini sizlerde güncelleyebilir ve eklemeler yapabilirsiniz...
*Varsa resim ve benzeri belgeleri kaynakca ve ilgili ilçe-köy ve kurumu kişi  bilgilerini girerek sivastr@sivastr.net e-iletisini kullanarak JPG formatında da  bize iletebilirsiniz... Teşekkür ederiz...
*Doğru Tasnif için İLÇE-BELDE-KÖY-MEZRA ADI ve Aile SOYADI-LAKAP ve SOY bilgilerinizi belirtiniz...
*GÖKÇEHARMAN Aileler Soyağaçları. Bu ailelerin; Tunceli, Çemişkezek, Pertek, Elazığ, Harput, Erzincan, ve Kemaliye yörelerinden 150-200 yıl önce göç ettikleri bilinmektedir.Bu aileler, Hormek, Kureyşan ve Kurmaç aşiretlerine mensuptur. Kureyşan'lar. ve Hormeklini. Devdirj ler Dersimin Çemişkezek beldesi kökenli olup, adlarının "horasan" kelimesinden bozma olduğu tarihçede yazmaktadır. Bunlardan bir kısmı (aydınlardan Cafer,  İbrahim,derviş,gülüzer)ayrıca ayvaz oğullarından bir kısmı Bekir yıldırım ayın aileden ayrılarak ,Divriği'nin Avşarcık Köyü'nde  oturmaktadır. Keklikpmar'a da bu köyden gelip yerleşmişlerdir.
        Aydoğalar; Hüseyin ogulları Hormek aşireti olup  Tunceli'den Erzincan'a, oradan da Keklikpmar'a gelerek yerleşmişlerdir.
Kurmaşlar ise; Pertek kökenli olup, Divriği'nin Adatepe köyü, Çoban durağı Köyünün Kırklar ve deynikler Mezraları, Duru köyü  Burma han Mezrası ve Kemaliye'nin Dillt-Yokuş başı Mezrası gibi yerlerde yerleşik durumdadır DAVDİRJ  AŞİRETİNDELRDİR
Kueyş uşagı:Divrigi merkeze baglı Avşarcık köyünde oturmaktalardırlar. Bunlarda Dersim menşeylidir.Adlarını Horasan kelimesinde bozma  oldugu acıktır. Erzincan,Nazmiye,dolayularında Kureşanlılarla muhtemalan  akrabalardır Gecimini ziratla sağlamaktalardır.                 
Aydınların büyük ataları (AYDIN) olup ismi oradan gelmiştir.bunlar kendi aralarında iki aileye ayrılmışlardır.soyadı kanunu çıkmadan önceki  kumlandıkları  soy  kütüğü şöyledir .yokları evler(Aydın Oğulları-Cafer- derviş -İbrahim -göher  lerin kullandığı soy Mehmet oğulları Aşalı evler İbrahim-ali-bunlar ise Hüseyin oğulları olarak bilinmektedir.  
Ayvazlar:Ayvazların  kullandıkları  soy kütüğü ise haydar  ve İsmail  ayvaz oğulları olarak bilinmektedir. 
Dedeler:Dedelerin de yekun olarak kullandıkları soy kütüğü  maksut oğullarıdır.
Kürmeşler:   keklikpınar,şahna,sırcalı köylerinde dagılmışlardır. Kabilesi  kabilesinde hepsi aynı   soy  kütüğünü  kullanmışlardır. Bunlarınki ise Zeynep oğulları   gibi  soy  kütükleriyle resmiyet almaktadır. Cumhuriyet  dönemine kadar kullanılan bu soy kütükleri   1933.yılında getirilen devrim yasalarıyla  soyadı  kanunu  getirilerek her kabile ve  her kişi kendi seçmiş  oldukları  bir soy adı ile bu kullanılan  oğulları soy kütüğü  tarihe gömülmüş oldu. 
Aydın Oğulları (şimşek).Mehmet oğulları (zaman),Hüseyin oğulları (Aydogan),
Maksut  oğulları (Erdoğan)  ,Zeynep  oğulları ( Akdemir),Ayvaz  oğulları (Karakaya), kara kuzda bulunan lalda yıldırım soyadı  kumlanıyorlar?
Kaynak: Necdet Sakaoğlu / Divriğide aile adları boyları ve oymaklar?  
--------------------
Köyümüzde Kullanılan Soyadları:
Aydın oğulları ve Mehmet  oğulları   Zaman soyadını almışlar bir ailede Avşarcıkta kalmıştır? Hüseyin  oğulları Aydoğan  soyadını almışlar? Maksut oğulları dersim, Çemişgezek, ilcesine bağlı darderej köyünde gelerek Buraklara yerleşmişlerdir. üç kardeşlerdir bunlar ayrılma kararı almışlar ( hacı HÖBEK köyüne)diğer kardeşi ise  Maksut  KEKLİKPINAR köyüne)büyük kardeşleri ise Hıdır  ise HIDRLIK köyünde köyün de kalmıştır) keklikpınarda oturanla da  üçe ayrılmıştır maksut, derviş, cemal, soyadları Erdoğan  soyadını almışlardır?  Süleyman oğulları  dedeler ise  aşudutekeden (güvenkaya) gelmişlerdir sönmez soyadını almışlardır. Zeynep  oğulları  bunlar iki soyadı taşımaktalar dır aslan ve   akdemir soyadını  almışlardır ? 
 Ayvaz oğulları Avşarcıkta bir kısmı oradan kalmışlar bunlar yıldırım soyadını almışlar keklikpınara göcenlerse  karakaya  soyadını almışlardır?
 Abbas oğulları 1962 yılında aydın oğuları ve Mehmet oğullarında ayrılarak  atadan gelen aydın soyadını almışlardır?
  Aydın oğulları 1953 keklik pınara göçmüşlerdir  şimşek soyadını almışlardır?   
kısacası köyümüzde kullanılan Sonatlar şunlardır:  Zaman, Aydın, Aydogan, Erdoğan, Sönmez, Karakaya, Akdemir, Aslan. Şimşek semiz,
1).AYDINLAR: Cafer ZAMAN, 1285/ Avşarcık.(DURSUN  GİLLER  )Mehmet oğulları (HORMEK AŞİRETİ ) 
 2).Abidin AYDIN, 1265/Gökçeharman. (TIRKE GİLLER.ABBAS  DAYI GİLLER)
3).AYDOĞANLAR: Ali AYDOĞAN, 1291/Gökçe harman.(MUNZUR GİLLER) Hüseyin oğulları(ibeygiller )  Hormek aşireti) 
4).AKDEMİRLER: Kako AKDEMİR, 1271/Özbağı. (KURMAŞLAR Aşireti) 
5).ASLANLAR: Mehmet ASLAN, 1287/Şahin.    (KURMAŞLAR AİRETİ) 
6) AYVAZLAR: Mustafa KARAKAYA, 1267 (ŞEMŞİ GİLİN ALİ)HAYDO DAYI GİLLER)
7).DEDELER: Maksut ERDOĞAN, 1250/Gökçeharman.(MAKSUT DEDE, DEVRİŞ DEDE ,CEMAL DEDE ,SARI İSMAİL GİLER) (Mahogiller ) Elazığ dan gelmişlerdir.Devdırejden aşiretindeler.
8).ŞİMŞEKLER: Hasan ŞİMŞEK, 1313/Avşarcık (ADINOGLU GİLLER )
9).SÖNMEZLER: Hü SÖNMEZ, 1288/Tekke (SÜLO DEDE GİLLER)
Not:kayseri öz vatan, sarıoglan,küpeli de oturan ailelerin Sonatları, Karazehir, (koyoncu- eski soyadı şeker dir)  Günaydın  ,ve güneş,tir.

Kaynak Bilgi: Mehmet Zaman

-----------------------------------------------

 

 

 

*ÖMERANLI KÖYÜNDE BULUNAN SOYLAL VE LAKAPLAR:   Reşolular:Merkeze  Divriği bağlı Gezey, bagderesi, ve ömeranlı köyüne yerleşmişlerdir. Göl dağına yaylaya çıkarlar ,Giyimlerinde dikkatı çeken bir özellik bulunmadığı gibi aşiret reisliği kavramı da eskiden beri mevcut degildir. Buna karşılık tahsile ve sanata  havesli oluşlarıla  tanınmışlardır Ömeran'da yaşayan bir kısım ailelerin Höbek Köyü'nden gelip buraya yerleştiği bilinmektedir. Ayrıca ömeranda bir kısım aileler kayseri öz vatan(eski adı cukur) Karaözü , sarıoglan,  küpel ye yerleşmişlerdir Keleçoğlu,Akuşaklı ve Reşolu Aşiretleri Sünnidirler.
Kaynak: Necdet Sakaoğlu / Divriğide aile adları boyları ve oymaklar? 

1).ELEMANLAR:Sülo ELEMAN, 1270/Höbek. (UZUN ALİ GİL ) 
 2).KAYALAR: Mehmet KAYA, 1301/Gökçeharman.(BAYROGİL) 
 3).KİLİTLER: Ali KİLİT, 1303/Gökçeharman.  
4). Maksut ÖRDEK 1289 gökceharman.ÖRDEK, ÖZGÜR, ÖZKUL VE ÖZDENLER: Aynı aileden, ayrılmaktadırlar. (Maho giller )  Davderj aşireti)
 5).ÖZCANLAR:Hüseyin özcan 1281/Gökçeharman.(sarı esefler)hallo gil) colak ali gil  Devdirej Aşireti)
 6).ÖLMEZLER: Süleyman ÖLMEZ, 1304/K:Maraş(.kör beko giller)  
7)PEKDEMİRLER: Mehmet PEKDİMER, 1274/Gökceharman.(Memedogil er  ) 
8)TÜRKMENLER: Cuma TÜRKMEN, 1277/Gökçeharman.(mahmut ogulları )(Camogiller)balegiller)
9).TOKTAŞLAR: Yusuf TOKTAŞ, 1270/Gökçeharman.(haydogiller)  
10).SEMİZLER: Bekir SEMİZ, 1238/Gökçeharman. (seydogiller)
 11).UYANIKLAR: Süleyman   UYANIK,   1283/   Gökçeharma (ajo giller)alişir) 
12).ÇAKMAKLAR: Ali ÇAKMAK, 1275/Gökçeharman.(cırıkgil )comak)  
13).ŞEKERLER:Mehmet şeker1879 meli Avuş giller bu ailelerin bir kısmı kayseri de  yaşamaktadırlar.abuş gil. İncehasan gil.reşo giller
14)kIRIKDALLAR(hıdır Aydın)ali
15)Bıkdiş (gökceharman)
16)Dırıcanlı(gökçeharaman)
17) GÜLMEZLER(Gökçeharman)
18)Özdemirler:Cakmak gillr,cırık gil,çomak gil,
19)Temeller :Gökceharman)
20)SOMANLAR:Başı büyük ğiller,kufogil
21)ALİ AYDIN: 1281 gökçeharman (alo ğiller)
Not:kayseri öz vatan, sarıoglan,küpeli de oturan ailelerin Sonatları,  Karazehir, (koyoncu-eski soyadı şeker dir) Günaydın  ,ve güneş,tir. Kaynak: Necdet Sakaoğlu / Divriğide aile adları boyları ve oymaklar? 
-----------------------------------

GÖKÇEHARMAN KEKLİKPINAR ve ÖMERAN : Aileler Soyağaçları:

KEKLİKPINAR AİLELER- SOYAĞAÇLARI::
Kabileler şunlardır: Aydınlar, Ayvazlar, Dedeler, Kürmeşler.
Aydınlar, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinden, Ayvazlar ile Dedeler Elazığ ilinin, Harput ilçesinden ve Kürmeşler ise Erzincan ili Kemaliye ilçesinden köyümüze göç etmişlerdir.
Köyümüzün yaşlı insanlarından edindiğimiz bilgilere göre, bu kabilelerin köyümüze geliş tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak, büyük dedelerimizin babalarının köyümüzde ölmedikleri dikkate alınırsa (mezarları olmadığından), köyümüze yerleşme tarihi 1700-1800'lü yıllar olabilir.
Soyadı kanunundan önce Aydınlar kabilesi üç soy kütüğü ile resmiyet kazanmıştır: Aydın Oğulları, Mehmet Oğulları ve Hüseyin Oğulları. Ayvazlar kabilesi Ayvaz Oğulları olarak resmiyet kazanmıştır.

Dedeler kabilesi Maksut Oğulları, Kürmeşler kabilesi ise Zeynep Oğulları olarak adlandırılmışlardır.
Bu isimlendirmeler de aile büyüklerinin isimlerinden kaynaklanmıştır.
Soyadı Kanunu ile birlikte Aydınlar kabilesinde dört tane soyadı kullanılmaktadır, bunlar; Aydoğan, Aydın, Şimşek ve Zaman'dır. Ayvazlar kabilesinde ise Karakaya soyadını almışlardır.

Dedeler kabilesi iki tane soyadı şeçmişlerdir; Erdoğan ve Sönmez. Kürmeşler kabilesi ise Akdemir soyadını almışlardır.
Kaynak: Bilgi: Oktay Zaman

-----------------------------------------------

Keklikpınar'da bulunan soylar şunlardır: AYDINLAR: Cafer ZAMAN, 1285/ Avşarcık. Abidin AYDIN, 1265/Gökçeharman. ŞİMŞEKLER: Hasan ŞİMŞEK, 1313/Avşarcık. AYDOĞANLAR: Ali AYDOĞAN, 1291/Gökçeharman. AKDEMİRLER: Kako AKDEMİR, 1271/Özbağı. ASLANLAR: Mehmet ASLAN, 1287/Şahin. DEDELER: Maksut ERDOĞAN, 1250/Gökçeharman.SÖNMEZLE R: Hüseyin
SÖNMEZ, 1288/Tekke. AYVAZLAR: Mustafa KARAKAYA, 1267/Gökçeharman. Bu ailelerin; Tunceli, Çemişkezek, Pertek, Elazığ, Harbut, Erzincan, ve Kemaliye yörelerinden 150-200 yıl önce göç ettikleri bilinmektedir.
Bu aileler, Hormek, Kureyşan ve Kurmaç aşiretlerine mensuptur. Kureyşan'lar. ve Hormeklini. Dersimin Çemişkezek beldesi kökenli olup, adlarının "horasan" kelimesinden bozma olduğu tarihçede yazmaktadır. Bunlardan bir kısmı Divriği'nin Avşarcık Köyü'nde oturmaktadır. Keklikpınar'a da bu köyden gelip yerleşmişlerdir.
        Aydoğanlar; Tunceli'den Erzincan'a, oradan da Keklikpınar'a gelerek yerleşmişlerdir.
Kurmaçlarise; Pertek kökenli olup, Divriği'nin Adatepe köyü, Çobandurağı Köyünün Kırklar ve Zeynikler Mezraları, Duruköyü Burmahan Mezrası ve Kemaliye'nin Dillt-Yokuşbaşı Mezrası gibi yerlerde yerleşik durumdadırlar.
        Ömeran'daki soylar ise, şunlardır: ELEMANLAR:Sülo ELEMAN, 1270/Höbek. KAYALAR: Mehmet KAYA, 1301/Gökçeharman. KİLİTLER: Ali KİLİT, 1303/Gökçeharman. ÖRDEK, ÖZGÜR, ÖZKUL VE ÖZDENLER: Aynı aileden, ayrılmaktadırlar. Maksut ÖRDEK, 1298/Gökçeharman.ÖZCANLAR: Hüseyin OZCAN, 1281/Gökçeharman. ÖLMEZLER: Süleyman ÖLMEZ, 1304/K:Maraş. PEKDEMİRLER: Mehmet PEKDİMER, 1274/Gökceharman. TÜRKMENLER: Cuma TÜRKMEN, 1277/Gökçeharman. TOKTAŞLAR: Yusuf TOKTAŞ, 1270/Gökçeharman. SEMİZLER: Bekir SEMİZ, 1238/Gökçeharman. UYANIKLAR:
Süleyman   UYANIK,   1283/   Gökçeharman. ÇAKMAKLAR: Ali ÇAKMAK, 1275/Gökçeharman.
        Ömeran'da yaşayan bir kısım ailelerin Höbek Köyü'nden gelip buraya yerleştiği bilinmektedir. Ömeran'daki diğer ailelerin ise, tamamen boşalmış olan Divriği'nin Gezey ve Bağdere Köyleri'nin mensubu olduğu Reşolular Kelecioğlu Aşireti'nden oldukları tahmin edilmektedir.

Kaynak Bilgi: Mehmet Zaman

 

 

 

Aile ve soy isimleri listesine kayıt ve bilgi güncellemeleriniz için FORM doldurunuz

©

Sivas Bilgi Bankası