Sivas Bilgi Bankası
www.sivastr.net

Sivas Parmaklarınızın Ucunda !

©

©

 

 

 

 

 

Sivas Bilgi Bankası

/ Sanal Pazar

ok.gif (105 bytes)GERİ

  Kültür-Sanat ürünleri ve yöresel turistik ürün ve değerler...                                          

 ||Sanal Pazar Ürün Kayıtform.gif (1343 bytes) 'u...                                                                         Ürün ihtiyaçlarınız için TALEPform.gif (1343 bytes)'u doldurunuz...

  Sanal Pazar Bölümümüz yeni yapılanmaktadır Sizlerden gelen veriler doğrultusunda ALTYAPI Güncellenerek gelişecektir...
Şimdilik bize ulaştırılan verileri yayınlamaktayız...
Kitap, müzik kaset ve cd'leri, flim, resim, fotoğraf, plastik sanatlar, yöresel giysi ve turistik amaçlı ürünlerinizi sanal ortamda sergileyebilir, doğrudan tanıtım ve satışı için bağlantı kurabilirsiniz

KÜLTÜR - SANAT ÜRÜNLERİ VE TURİSTİK EŞYALAR    

FİKRİ KARAMAN'ın 3 yıl emek verdikten sonra sayına sunduğu eseri....
SİVAS – TOKAT T O Z A N L I  K A Z A S I İPSİLE / DOĞANŞAR
Kitabı....

1455’ten 2003’e Tapu Tahrir, Ahkâm, Temettuat ve Diğer Arşiv Belgelerine Göre İpsile / Doğanşar (Kaza Merkezi), Hafik, Koyulhisar, Almus, Reşadiye ile Sivas Merkeze Bağlı 110 Yerleşim Yerinin Tarih ve Sosyo – Ekonomik Yapısı

YAZAN: FİKRİ KARAMAN
KİTABIN ÖZELLİKLERİ
EBAT   : 16.5 X 23.5 CM
SAYFA SAYISI        : 824
KAĞIT  : I. HAMUR 75 GRAM
CİLTLİ
İPLİK DİKİŞ
FİATI : .......ytl
Kargo veya posta ile istenmesi halinde 5 ytl posta ücreti ilave edilecektir
KİTABI NASIL TEMİN EDECEKSİNİZ
1-İstanbul’da iseniz bir telefonunuz yeterli Beş adet ve daha istekleriniz bizzat teslim edilecek.
2-Bir veya birkaç adet istemeniz halinde 721028 nolu posta çeki hesabına ücretini yatırmanız gerekmektedir Posta çeki hesabına ücreti yatırdıktan sonra 0 212 695 97 12 veya 0 533 650 96 08 nolu telefonlara bilgi vererek adresinizi yazdırmayı unutmayınız. Ücretini yatırdıktan sonra telefon etmeniz halinde adresiniz yakın ise kitabınız bizzat getirilecek veya kargo ile gönderilecektir.
3-Bir veya birkaç adet istemeniz halinde Yapı Kredi Bankası 5400 6150 0569 2322 nolu kart hesabına da ücretini yatırabilirsiniz. Bu hesaba ücreti yatırdıktan sonra 0 212 695 97 12 veya 0 533 650 96 08 nolu telefonlara bilgi vererek adresinizi yazdırmayı unutmayınız. Ücretini yatırdıktan sonra telefon etmeniz halinde adresiniz yakın ise kitabınız bizzat getirilecek veya kargo ile gönderilecektir.

HABERLEŞME ADRESİ
Fikri KARAMAN
P K 105 Avcılar / İSTANBUL
Tel: 0 212 695 97 12
0 532 650 96 08
E-mail: tozanly@e-kolay.net
Posta çeki hesap no : 721028
veya Yapı ve Kredi Bankası Avcılar Şubesi Kredi Kartı Hesap No: 5400 6150 0569 2322
ÜCRETİ YATIRDIKTAN SONRA 0 212 695 97 12 VEYA
0 533 650 96 08 nolu telefonlara bilgi vererek adresinizi yazdırmayı unutmayınız

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 11
ÖNSÖZ 13
I BÖLÜM
COĞRAFî ve TARİHî YAPI
Tozanlı adı 17
Tozanlı / İpsile Kazası Köylerinin Günümüzde Bağlı Bulunduğu İl ve İlçeler 19

I COĞRAFî YAPI
a. Konumu 21
b. Yeryüzü Şekilleri 21
c. Dağlar 21
d. Akarsular 21
e. Göller 21
f. Yaylalar 22
g. Bitki Örtüsü 22
h. Yaban Hayatı 23
i. İklim 23

II. TARİH
a. Hitit ve Romalılar Dönemi 24
b. Bizans İmparatorluğu Dönemi 25
c. Danişmendliler Dönemi 26
d. Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi 27
e. Eratna ve Kadı Burhanettin Ahmet Devleti Dönemleri 27
f. Kızıl Ahmetliler Beyliği Dönemi 28
g. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi 29
g. 1 Tozanlı Bölgesinin Osmanlı Yönetimine Girmesi ve İpsile’nin Fethi 29
g. 2 Tozanlı’ya Yerleşen Türk Toplulukları 29
g. 3 XV ve XVI Yüzyıllarda Eyâlet-i Rum, Tokat ile Tozanlı’da İdarî Yapı 30
g.4 Tozanlıoğullarına Ait Timarlar 33
g. 5 Tokat Kırsal Yerleşimi ve Özellikleri 37
g. 6 1455 - 1923 Yılları Arasında Tozanlı’da Yerleşim 39

II BÖLÜM
SOSYO – EKONOMİK YAPI
I. DEMOĞRAFİK YAPI
a. 1455 - 1574 Döneminde Tokat Kazasının Kırsal Nüfusu 45
b. 1455’ten 1923’e Kadar Tozanlı’da Nüfus 47
b. 1 1455 – 1574 Tarihleri Arasında Tozanlı Nüfusu 49
b. 2 1831 Tarihinde Tozanlı Nüfusu 50
b. 3 1845 Tarihinde Temettuâtlara Göre Tozanlı Kazası Nüfusu 52
b. 4 1915 Tarihinde Tozanlı Nüfusu 53
c. Tozanlı’da Etnik Yapı 55
d. Tozanlı’da Fizikî Yapı 58
e. Tozanlı’da Erkek İsimleri 58
e. 1 1455 – 1574 Dönemine Ait Erkek İsimleri 59
e. 2 1845’e Ait Erkek İsimleri ve Aynı İsmi Taşıyan Kişi Sayısı 61
II. EKONOMİK YAPI
Servet Kaynakları ve Meslekler 62
A. TARIM
Üretimi Yapılan Ürünler (1 Buğday ve Arpa, 2 Bostan, 3 Ceviz, 4 Fig, 5 Kendir,
6 Keten, 7 Mercimek, 8 Meyve, 9 Nohut, 10 Sarımsak, 11 Soğan) 62
B. HAYVANCILIK
a. Hayvan Türleri ve Sayısı 64
b. Hayvan Türlerinin Yerleşim Birimleri İtibarıyla Dağılımı 65
c. Hayvan Türlerinin Hanelere Göre Dağılımı 67
d. Hayvan Türlerinin Değerleri ve Gelirlerinin Hesaplanması 68
C. SANAYİİ
a. Boyahane 68
b. Değirmenler 68
c. Demircilik 69
D. MADENCİLİK 69
E. İPSİLE’DE HAFTA PAZARI 70
III. GELİRLER ve VERGİ 70
a. XV ve XVI Yüzyıllarda Vergi Mükellefi Sayısı 71
b. XV ve XVI Yüzyıllarda Gelirler 72
c. XIX Yüzyılda Gelirler ve Vergi 74
c. 1 Vergi Sisteminde Yapılan Değişiklikler 74
c. 2 XIX Yüzyılda Tozanlı’da Vergi 75
c. 3 XIX Yüzyılda Maaş ve Harcamalar 75
IV. SOSYAL YAPI
a. Toprak Dağılımı 77
b. Servet Dağılımı 78
c. Hane Başına Düşen Ortalama Servet 82
d. 1845’te Gelir Seviyesine Göre İlk 72 Hane ve Gelirleri 83
e. 1845’te Bazı Meslekler ve Bu Meslek Mensuplarının Gelirleri 85
f. 1845’te İstanbul’da Bulunan Tozanlı Halkının Meslekleri ve Yıllık Gelirleri 87
g. 19 Yüzyıl Sonu Tozanlı Nahiyesi Tereke Defterlerinin Sosyo - Ekonomik Tahlili 90
V. SOSYAL MÜESSESELER
A. VÂKIFLAR
a. Vâkıf Sistemi 103
b. Tozanlı’da Bulunan Vâkıflar 103
c. Duâgûluk ve Vâkıflarla İlgili Anlaşmazlıklar 105
d. Vâkıf Arazilerine Müdahaleler 106
B. DERBENDLER
a. Derbend Tesisleri 108
b. Tozanlı Bölgesi Derbendleri ve Yaşanan Problemler 108
VI. YÖNETİCİ SINIF - HALK İLİŞKİSİ ve EŞKIYANIN FAALİYETLERİ
A. AYANLAR
a. Osmanlı’da Ayanlığın Doğup Gelişmesi 110
b. Ayanların Tozanlı’daki Faaliyetleri 110
B. SİPAHİLER
a. Timarlı Sipahiler ve Görevleri 114
b. Sipahilik İddiaları ve Timar Bölgesinde Anlaşmazlık 115
c. Halkın Sipahilerden Şikayeti 115
d. Sipahilerin Halktan Şikayetleri 119
C. KAZA / NAHİYE MÜDÜRLERİ
a. Ömer ve Bekir Ağalar 120
b. Sivaslı Şeyh Bekir Efendi 127
c. Abdurrahman Ağa 127
d. Ahmet Ağa 128
e. Mehmet Efendi 128
f. Osman Ağa 129
g. Süleyman Bey 130
D. SEYYİDLER ve DİĞER GÖREVLİLERDEN FAZLA VERGİ TALEBİ 130
E. ATAMA ve GÖREVDEN ALMA 131
F. ASKERLİK 132
Tozanlı Askerinin Künye Defteri 133
G. EŞKIYANIN TOZANLI BÖLGESİNDEKİ ZULMÜ 134
H. ÖLÜMLE SONUÇLANAN BAZI OLAYLAR 137
VII. SOSYAL PROBLEMLER
a. Nikah ve Başlık Parası 138
b. Ekili Arazi ve Mera İhlalleri 139
c. Arazi Anlaşmazlıkları 139
d. Alacak Meselesi 141
VIII. TOZANLI’DA YENİ OLUŞUMLAR
a. Tozanlı Vadisi Köyleri Kalkındırma Derneği (TOVAK - SİVAS) 143
b. Tokat Almus Tozanlı Köyleri Kült. ve Dayanışma Derneği /TOKTOZDER-TOKAT 144
c. Doğanşar İlçesi Dernek ve Vakıflar Üst Kurulu (SİVAS) 144

III. BÖLÜM
YERLEŞİM MERKEZLERİ (1455 – 1923)
Doğanşar / İpsile 149
Abdurrahman 167
Adamlı 169
Akkaya 170
Alan 171
Alanyurt 174
Alazlı / Çirmiş 174
Alibeyli 177
Anari / Anbari 178
Arslantaş / Karadiz 179
Asarcık / Hisarcık (Asarcık ve Gülpınar) 181
Avcıçayı / Dumanit 184
Avşar 186
Bağçecik 186
Bağtaşı / Gibis 186
Bahadır 188
Başekin 189
Bayramtepe / Heze 190
Besinli / Buhiya 192
Beşağaç / Urumcuk 194
Beykonağı / Düzgün – Divriğin 196
Boyalı / Başarı 198
Boyunalanı 200
Bozkuş 201
Çalıcı 202
Çaltılı / Gövesse 206
Çamköy / Zora 207
Çatpınar / Ermenis 211
Çaykaya / Heyvek 214
Çaykıyı / Tığnıs 216
Çayönü / Değeryer 218
Çiftlikköy 220
Dalpınar / Tuğla – Doğla 222
Danacıyurdu 223
Darıkol 224
Değirmenseki 226
Depecik 227
Dere 227
Diyar-ı çepni 227
Dutdibi 228
Dündar 229
Efkeri 231
Ekinciler / Arzuman 231
Ekingölü / Ohturum 233
El – Rabanlu 237
Eminlü / Esenlü 237
Esenköy / Sarsı 238
Eski-i diğer 239
Eskiköy 240
Eyüp 248
Fındıcak / Tozanlı Fındıcak 250
Gebelli 252
Göçüköy 253
Gölcük 255
Göltepe 256
Gurbetli 257
Gülburnu / İtburnu 258
Gülpınar 260
Güneygölcük 262
Hamam 264
Hivne 264
Hubyar 265
Hüdavendigar 277
İçdere / Câcek – Ceğcek 277
İpsile-i diğer 278
İsmailiye / Semâyil – Sameyil 279
Kabaçam - Tavza – Tavuza 282
Kabaklukocac 284
Karabayır 285
Karapınar 285
Karkın 285
Karz 287
Kaytarmış 287
Kıpçak 288
Kızılcaören 290
Kızılcasu 292
Kızılkışla 292
Kızkapan 292
Kireclüören 293
Kolköy 293
Kozağacı 295
Kozlu 297
Kurunbu 299
Kuşdanlu 300
Kuzgölcük 300
Mansurlu 302
Mescitli 304
Okçulu 306
Olukbaşı / Öykürü 307
Ortaviran / Ortaköy 309
Osmanalanı / Otmanalan 312
Oymadere / Gönekse 314
Öküzlü 316
Özlüce / Onapa 318
Pirdan 320
Pusat 320
Sarıören / Öyük 326
Sarısuat / Gevele 329
Sertay 332
Sığındu 332
Söbüler 333
Şeyhlü 335
Şeyhmecid 335
Uğurlu / Ficek 336
Ütük 336
Yakaboyu / Müseyle 341
Yatankayacık 344
Yavşancık 344
Yeniköy 346
Yeşilçukur / Mundarlı 348
Yoğunpelit 351
Yuvaluçapar 354

IV. BÖLÜM
BELGELER
I. TAPU TAHRİRLER
TT 2 – 859 / 1455 Maliye 359
TT 15 – 1480-1486 Evkâf 370
TT 19 – 890 / 1485 Maliye ve Evkâf 372
TT 79 – 926 / 1520 Maliye 385
937 / 1530 Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri 401
TT 287 – 961 / 1554 Maliye ve Evkâf 405
TT 339 - 1554 Tarihli Tozanlı Timarları 427
TK 980 / 1574 Sivas Mufassalı 431
MAD 15615 (1600 - 1611) 466
XVII. Yüzyıl Sonuna Ait Tozanlı Belgeleri 467
MAD 3900 (1093 / 1682 Tozanlı Mukata’ası 468
MAD 6852 (1102 / 1690 – 1691) Tozanlı Mukata’ası 473
MAD 9481 (1105 / 1693 – 1694) Tozanlı Mukata’ası 477
Derdest (1106 – 1118 / 1694 – 1706) 482

II TEMETTÛAT DEFTERLERİ 1260 – 1261 / 1844 - 1845
İpsile’nin Mahalleleri
Cami-i Kebir Mahallesi 487
Cincioğlu Mahallesi 505
Çay-ı Kebir Mahallesi 521
Çay-ı Sagir Mahallesi 527
Dervişoğlu Mahallesi 533
Kale Mahallesi 552
Ömerağaoğlu Mahallesi 573

Köyler
Abdurrahman köyü 587
Alan köyü 590
Arzuman köyü 592
Asarcık / Hisarcık köyü 594
Boyalı köyü 608
Bozkuş köyü 612
Çalıcı köyü 616
Çiftlik köyü 622
Çirmiş köyü 625
Değeryer köyü 626
Divriğin köyü 633
Ermenis köyü 637
Eskiköy köyü 646
Eyüp köyü 650
Fındıcak köyü 654
Ficek köyü 657
Gebeli köyü 660
Gevele köyü 664
Gibis köyü 672
Göçüköy köyü 678
Gönekse köyü 681
Gülburnu köyü 686
Güneygölcük köyü 689
Heyvek köyü 695
Heze köyü 702
Hubyar köyü 707
Kolköy köyü 720
Kozağacı köyü 724
Kuzgölcük köyü 725
Müseyle köyü 730
Ohturum köyü 741
Okçulu köyü 758
Ortaviran / Ortaköy köyü 760
Öküzlü köyü 765
Sarsı köyü 769
Söbüler köyü 773
Tavuza köyü 776
Tığnıs köyü 778
Tuğla köyü 784
Ütüklü köyü 787
Yavşancık köyü 788
Yoğunpelit köyü 790
Zora köyü 792

SÖZLÜK 801
Padişahların Tahta Çıkış ve Saltanat Süreleri 806
Cumhurbaşkanlarımız 806
Kaynaklar 807
Yer Adları Dizini 811

İLİM ve FİKİR ADAMLARI
a. Hubyar Sultan     (Kitabın Hubyar köyü kısmında)
b. Ozan Karaoğlan    (Kitabın Doğanşar ilçesi kısmında)
c. Mustafa Vehbi Efendi / Ateş Hoca     (Kitabın Doğanşar ilçesi kısmında)
d. Hevâce Ömer Hulusî Efendi / Karaköse Hoca     (Kitabın Doğanşar ilçesi kısmında)
Mesaj Tarihi: Perşembe, Ocak 25, 2007
Mesajı gönderenin adı soyadı: Bekir Alim
e-posta:  alim47@hotmail.com
Görevi:  Memur ve Şair
Telefonu ve faksı:  05365214981
Haber içeriği:  Kitap İsim: Bergüzar (ASIN: berguzar)
Tarih: 10/1/2006 Yazar: Bekir ALİM
Fiyat: 5.00 YTL  Satış Bilgisi: Kitapstore.com dan alabilirsiniz.
Tanımı: BİYOGRAFİM1962 yılının Eylül ay'ında Sivas Merkeze bağlı ulaş ilçesi Eski Karasar köyünde doğdu. İlkokulu köyünde Ortaokul ve Liseyi Sivas Atatürk Lisesinde okudu ve Cumhuriyet Lisesinde ...